Jira-poeng

Kjør akkreditiver...

Lisens informasjon for Jira

Jira v8.13.24

Kopibeskyttet © 2002 - 2022 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Bruken av dette produktet faler inn under bestemmelsene i Atlassian End User Agreement, så sant det ikke er spesifisert unntak der.

Dette produktet inneholder programvare utviklet av Apache Software Foundation.

Dette produktet inkludere følgende biblioteker dekket av GNU LGPL lisens:

Dette produktet inneholder også kode skrevet av andre.

Ytterligere detaljer om disse og annen kode fra tredjepart inkludert i dette produktet, inkludert gjeldende åndsverksrettigheter, juridiske og lisensrelaterte notiser, er tilgjengelige under "lisenser"-mappen i mappen Jira ble installert i.

Lisens information for Jira Plugins

JIRA Service Desk Application v4.13.24

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Bruken av dette programtillegget er underlagt betingelsene i Atlassian End User Agreement, med mindre noe annet er spesifisert.

Dette tillegget inkluderer programvare laget av Apache Software Foundation.

Dette programtillegget inkluderer følgende programbibliotek som dekkes av GNU LGPL-lisensen:

Dette programtillegget inkluderer også kode skrevet av tredjeparter.

Flere detaljer knyttet til disse og annen tredjepartskode inkludert i dette tillegget, inklusiv kopibeskyttelses -, legale - og lisens notater er tilgjengelig i lisens katalogen inne i tillegget

Jira Agile v8.13.24

Copyright © 2002 – 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Bruk av denne plugin er underlagt vilkårene i Atlassians sluttbrukeravtale, med mindre annet er spesifisert deri.

Denne plugin inkluderer programvare utviklet av Apache Software Foundation.

Denne plugin inkluderer også kode skrevet av andre tredjeparter.

Flere detaljer vedrørende disse og andre tredjepartskoder inkludert i denne plugin, inkludert aktuelle varsler om opphavsrett og lisenser, er tilgjengelige i plugin i katalogen «lisenser».